Ngân hàng chưa nhiệt huyết với nông nghiệp

(DĐDN)- Dù mục tiêu của Chính phủ là xây dựng một nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi rất nhiều thay đổi từ cơ chế chính sách và bản lĩnh của chính các DN. Trong đó, chính sách hạn điền vẫn là vấn đề cốt lõi của câu chuyện thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng cao.

Để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và việc sử dụng đất hiệu quả, giảm chi phí đầu tư, ít nhất phải có diện tích từ 100ha. Tổng diện tích đất trồng chuối mà chúng tôi có đến cả ngàn héc ta ở 6 tỉnh khác nhau. Theo luật hiện hành, DN không thể đứng tên hết diện tích đó nên không thể dùng phần tài sản này thế chấp để vay vốn ngân hàng đầu tư ngược lại vào nông nghiệp.

Nông dân hay DN nông nghiệp chỉ có đất nhưng đất lại không được xem là tài sản hợp pháp. Trong khi đó, tài sản trên đất thì không được ngân hàng chấp nhận cho thế chấp để vay vốn. Việc tiếp cận vốn ngân hàng là rất khó khăn. Với nông nghiệp, ngân hàng chỉ hoạt động như kiểu tiệm cầm đồ.

Đồng thuận với các DN, chúng tôi cũng ủng hộ chủ trương nới rộng hạn điền để thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì mô hình kinh tế hộ không còn phù hợp. Tuy nhiên, nhà nước cần có cơ chế chính sách giúp DN và nông dân tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất. Đơn cử như việc, cần kích hoạt thị trường cho thuê ruộng đất đơn giản đi về thủ tục giấy tờ, đo đạc địa chính và cần có một dịch vụ công hỗ trợ cho họ, hay có cơ chế để góp vốn bằng quyền cho thuê đất chứ không góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Vì người dân không quản lý được DN, hơn nữa, khi DN đầu tư vào nông nghiệp sẽ kèm nhà kho chế biến (đất phi nông nghiệp), DN đi thuê đất của nông dân rồi lại nộp cho chính quyền địa phương xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Võ Quang Huy – Giám đốc Cty Huy Long An

Chia sẻ