Khởi công nhà máy “biến” rác thành điện đầu tiên tại ĐBSCL

Khởi công nhà máy “biến” rác thành điện đầu tiên tại ĐBSCL

Ngày 30/6, Công ty TNHH China Everbright quốc tế (Trung Quốc) đã tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn-phát điện với tổng vốn đầu tư trên 47 triệu USD tại Cần Thơ.

Nghi thức động thổ khởi công dự án 

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: dự án được xây dựng trên diện tích hơn 5,3 ha, công suất xử lý 400 tấn rác/ngày, thời gian được cấp phép hoạt động trong 22 năm. trong đó, xây dựng cơ bản 2 năm, thời gian hoạt động xử lý rác-phát điện với công suất 60 triệu kWh /năm là 20 năm.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) đã được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 29/11/2016. Dự án này cũng được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 tại Quyết định số 1490/QĐ-BCT ngày 27/4/2017.

Theo số liệu thống kê, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý trên địa bàn TP Cần Thơ khoảng 650 tấn/ngày.

Năm 2015, địa phương đã phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 280/QĐ-UBND ngày 19-1-2015).

Theo đó, nhu cầu vốn đầu tư theo định hướng quy hoạch của thành phố khoảng 2.476 tỉ đồng. “Hiện nay TP.Cần Thơ có 3 khu xử lý: Thốt Nốt; Ô Môn và Cờ Đỏ với tổng công suất 370 tấn/ngày. Như vậy, mỗi ngày địa phương còn gần 300 tấn rác phải xử lý tạm bằng cách chôn lấp. Khi nhà máy xử lý rác Thới Lai khởi công hôm nay đi vào hoạt động thì cơ bản 100% rác thải sinh hoạt tại các đô thị trên địa bàn được xử lý” – ông Nguyễn Tấn Dược – Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ cho biết.

Chia sẻ

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A