Doanh nghiệp “đau đầu” vì thiếu nguồn nhân lực kế thừa

Doanh nghiệp “đau đầu” vì thiếu nguồn nhân lực kế thừa

Đào tạo thế hệ kế thừa và chuyển giao quyền lực luôn là vấn đề được các chủ doanh nghiệp quan tâm. Bởi một doanh nghiệp không thể phát triển lâu dài nếu không có thế hệ kế thừa.

                                                                   

Các diễn giả tham giaLeader Talk “Chiến lược cho thế hệ kế thừa

Các diễn giả tham gia Leader Talk “Chiến lược cho thế hệ kế thừa”

Chính vì vậy việc đầu tư cho thế hệ trẻ, là đầu tư cho tương lai, đồng thời cũng là chiến lược quan trọng để phát triển doanh nghiệp bền vững. Vậy nên, nhu cầu đào tạo và tuyển dụng không thể mạnh ai nấy làm mà cần có sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để tránh tình trạng “thừa và thiếu”.

Tại chương trình Leader Talk “Chiến lược cho thế hệ kế thừa” vừa mới diễn ra tại TP.HCM do Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng kết hợp với VCCI TP.HCM, Nam Hương Corp tổ chức với sự tham dự trên 700 đại biểu đã làm cho không khí diễn đàn “nóng lên”.

Một thực trạng cho thấy lâu nay nguồn nhân lực Việt Nam đang gặp phải một số nghịch lý đáng báo động. Chỉ tính riêng kỹ sư, thạc sỹ ra trường mỗi năm có đến 200.000 người không có việc làm phù hợp. Đó là chưa tính đến số sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng gia tăng trong khi các doanh nghiệp lại luôn khát nguồn nhân lực. Vậy đâu là giải pháp và định hướng cho các em học sinh, sinh viên để các em có thể dễ dàng hội nhập với doanh nghiệp khi ra trường?

Cô Tiffany Lynn Kennedy, chuyên gia tư vấn chiến lược học tập và định hướng sớm nghề nghiệp, Trưởng phòng tư vấn học thuật, nghề nghiệp của trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) chia sẻ: Tư vấn hướng nghiệp và chọn trường được xem là một vấn đề cấp thiết hiện nay vì nó giúp cho các em học sinh chọn nghề một cách có cơ sở, có được nhận thức đúng đắn hơn về nghề nghiệp, phát huy tối đa năng lực sáng tạo…Muốn chọn được một công việc đúng thì có 3 nhân tố chính cần quan tâm đó là: xác định thiên hướng cá nhân; xem xét lợi ích tài chính và mức độ thành công. Nhưng để định hướng được 3 điều đó thì cần có rất nhiều kế hoạch, chiến lược tư vấn hỗ trợ cho các em vì ở lứa tuổi nhỏ của mình, các em còn rất bỡ ngỡ trước sự lựa chọn những ngành nghề và môi trường làm việc thực tế.

Không chỉ tác động từ phía nhà trường, mà bản thân của mỗi một doanh nghiệp cần có chiến lược đào tạo đội ngũ kế thừa, ông Ngô Bàng Long, Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Bình An nêu ra vấn đề: “thế hệ kế thừa” chúng ta trao gì cho họ? vậy nên chăng các doanh nghiệp mới thành lập có dám đặt hàng với nhà trường hay không?.Tuy nhiên chi phí đặt hàng có thể cao hơn so với đào tạo hàng loạt như lâu nay?.

Ở góc nhìn khác, bà Văn Thị Anh Thư, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách nhân sự Suntory PepsiCo Việt Nam cho rằng: chúng ta nên nghĩ đến “thừa kế ngược”. Nếu bạn có uy tín, có tầm nhìn…thì một lúc nào đó người ta sẽ mời bạn vào vị trí quản lý đúng với khả năng của bạn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban, Ban dự án Co.opmart Phân Khúc Cao chia sẻ: ở Sài Gòn Co.op, giới trẻ chúng tôi đã lập kế hoạch cho mình, ít nhất là 5 năm, nhằm tạo ra giá trị để truyền lại cho nhân lực kế thừa..

Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cũng đề cập đến đào tạo nguồn nhân lực cũng phải đào tạo song hành nhân cách của con người. Theo bà Mai, vì ở mọi lực lĩnh việc làm nào phẩm chất, đạo đức, tính trung thành, tính nhân văn…rất cần, nếu không nhân sự chỉ là Robot mà thôi…

Tại Leader Talk, đa số đại biểu cho rằng: xu thế lao động toàn cầu: “doanh nghiệp nên đồng hành cùng nhà trường” có như vậy, sinh viên khi ra trường mới đáp ứng được nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp.

Chia sẻ

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A