VMG Media giải “bài toán” 400 tỷ đồng trả cổ tức như ...

VMG Media giải “bài toán” 400 tỷ đồng trả cổ tức như thế nào?

Để trả cổ tức ở mức 195%, VMG Media cần có Quỹ lợi nhuận chưa phân phối vào khoảng 400 tỷ đồng. Vậy khoản tiền khổng lồ này VMG Media lấy từ đâu trong khi mảng kinh doanh chính của công ty này đang khá “ảm đạm”?

Mảng kinh doanh chính ảm đạm

Năm 2016, VMG gặp phải biến cố lớn khi lỗ 30 tỷ đồng khoản đầu tư vào sàn thương mại điện tử Lingo sau khi công ty này buộc phải giải thể vì kinh doanh không hiệu quả (hiện quá trình giải thể chưa hoàn tất). Dù vậy, VMG Media vẫn có kết quả hợp nhất tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tốt của công ty con là VNPT Epay.

VNPT Epay là đơn vị đóng góp lớn vào việc doanh thu VMG Media năm 2016 tăng trưởng 70%, còn mảng hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất của VMG Media là kinh doanh dịch vụ từ đầu số 997 (hơn 78 tỷ đồng doanh thu và 42 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong năm 2016).

Cũng trong năm 2016, đối tác sở hữu đầu số 997 là Báo VietNamnet đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn (thời hạn đến năm 2023) với Công ty này. Hiện tại, hai bên đang trong quá trình tiếp tục đàm phán, song thiệt hại của VMG Media đã thấy rõ khi hiệu quả kinh doanh suy giảm trong quý I/2017.

Năm 2017, VMG Media đặt kế hoạch kinh doanh (Công ty mẹ) theo 2 phương án. Thứ nhất, phấn đấu doanh thu đạt 2.830,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 423,8 tỷ đồng (gấp 6 lần năm 2016) trong trường hợp không đàm phán thành công với Báo VietNamnet trong việc tiếp tục hợp tác kinh doanh đầu số 997.

Nếu không đàm phán thành công, VMG Media dự kiến tăng đầu tư cho các dịch vụ mới, nhưng nhiều khả năng doanh thu chưa thể bù đắp được chi phí đầu tư, do đó dự kiến chịu lỗ 5,2 tỷ đồng từ hoạt động này.

Ở trường hợp lạc quan hơn là đàm phán thành công và tiếp tục sử dụng đầu số 997, với tỷ lệ phân chia doanh thu VMG Media là 60% và VietNamnet là 40%, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.874,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 468 tỷ đồng.

Có thể thấy, các con số doanh thu và lợi nhuận của VMG Media trông chờ vào hoạt động tài chính, cụ thể là việc chuyển nhượng cổ phần VNPT Epay. Chủ trương bán VNPT Epay đã được thông qua từ năm 2016. Tháng 11/2016, HĐQT Công ty đã phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần của VNPT Epay giữa VMG và đối tác UTC Investment (quỹ đầu tư của Hàn Quốc).

Theo kết quả quý I được công bố, Công ty mẹ lỗ ròng gần 1,4 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận hợp nhất giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ (đạt hơn 6 tỷ đồng).

Chưa hết, trong 6 tháng cuối năm khi không còn VNPT Epay (nếu bán xong), VMG Media sẽ trống mảng thu từ hoạt động này, trong khi đây là mảng mang lại đa số doanh thu cho Công ty.

So với các doanh nghiệp kinh doanh cùng mảng, VMG thuộc top đầu nhưng tỷ suất lợi nhuận lại không mấy ấn tượng. Đơn cử, so với CTCP VNG – đơn vị đang gây chú ý với ý định niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, năm 2016, doanh thu VMG Media vượt trội (7.306,2 tỷ đồng so với 3.023 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận chỉ đạt 91,3 tỷ đồng, không thể so sánh với VNG khi lợi nhuận của VNG đạt 676 tỷ đồng.

400 tỷ trả cổ tức sẽ lấy ở đâu?

ĐHCĐ thường niên của công ty đã xác nhận nguồn vốn chia cổ tức sẽ lấy từ việc bán cổ phần tại VNPT Epay và nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước

Kết thúc quý I/2017, tổng tài sản của CTCP Truyền thông VMG (VMG Media) là 1.094,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 695,7 tỷ đồng, trong đó có 140,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Công ty chưa công bố kết quả quý II/2017, nhưng điểm bất ngờ là VMG Media công bố sẽ trả cổ tức ở mức 195% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 19.500 đồng) cho năm 2016. Và ngày 13/7 tới đây CTCP Truyền thông VMG sẽ chốt danh sách cổ đông và cho biết thời gian thanh toán vào 27/7/2017.

Như vậy để trả cổ tức ở mức 195%, VMG cần có Quỹ lợi nhuận chưa phân phối vào khoảng 400 tỷ đồng.

Năm 2016 doanh thu của VMG đạt hơn 7.306 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 4.103 tỷ đồng đạt được năm 2015 và gấp 3,3 lần kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 91,3 tỷ đồng, vượt 26% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Doanh thu của VMG Media đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ như dịch vụ SMS cho điện thoại di dộng, game online, truyền hình trực tuyến, nhạc số, quảng cáo, nhạc bản quyền, thanh toán điện tử,…

Tính đến 31/12/2016, VMG Media còn 137,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; hơn 239 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và gần 2 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Các hoạt động kinh doanh VMG Media được phân bổ một phần tại các công ty con và liên kết. Tính đến cuối quý I/2017, VMG Media có 3 công ty con được hợp nhất trên báo cáo tài chính là CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay), CTCP Công nghệ OCG và CTCP Công nghệ và dịch vụ Imedia; 2 công ty liên kết là Truyền thông VNNPlus và Thương mại điện tử Lingo.

Theo thông tin từ Công ty, quý II/2017, VMG Media đã bán toàn bộ 62,25% cổ phần tại VNPT Epay, nhưng giá trị thương vụ chưa được công bố.

Khoản lợi nhuận từ hoạt động giao dịch này phải lớn hơn 260 tỷ đồng mới đủ sức giúp Quỹ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty chạm ngưỡng 400 tỷ để đủ chia cho cổ đông mức cổ tức 195%.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên của công ty đã xác nhận nguồn vốn chia cổ tức sẽ lấy từ việc bán cổ phần tại VNPT Epay và nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước. Thương vụ bán VNPT Epay đã hoàn tất vào cuối tháng 5 vừa qua, tuy nhiên giá trị hợp đồng chưa được công bố.

Chia sẻ

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A