Vốn Nhật sinh lời tốt ở Việt Nam

Vốn Nhật sinh lời tốt ở Việt Nam

(DNM) – Số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết, Việt Nam đã vượt qua Malaysia để trở thành quốc gia đầu tư mang về nhiều lợi nhuận cho các DN Nhật.

Theo công bố của BoJ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Việt Nam đem lại nguồn thu 198,1 tỷ yen (1,74 tỷ USD) trong năm 2016, tăng 70% so với mức 116,2 tỷ yen năm 2014, giữa bối cảnh số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam gia tăng và nền kinh tế Việt Nam đi lên.

Sản xuất tại 1 DN Nhật Bản chuyên về linh kiện điện tử ở Đồng Nai

Vốn đầu tư Nhật Bản theo thống kê có mức sụt giảm trong năm 2016 nhưng đã tăng mạnh trở lại trong 6 tháng đầu năm nay. Tính đến nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký tại các hiệp hội kinh doanh Nhật Bản tại Hà Nội và TP HCM đã tăng thêm hơn 250 doanh nghiệp kể từ năm 2014 lên gần 1.500 doanh nghiệp. Một trong những nguyên do khiến dòng vốn Nhật tiếp tục chọn điểm đến và cắm rễ tại VN là chi phí nhân công tại Trung Quốc tăng đã khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quyết định mở nhà máy tại Việt Nam. Song song đó là chuỗi các DN hỗ trợ vệ tinh đi theo các DN lớn đã đầu tư tại VN.

Kết quả cuộc thăm dò thực hiện bởi Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản cho thấy gần 2/3 trong tổng số các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam làm ăn có lãi.

Năm 2014, Việt Nam đứng ở vị trí thấp hơn so với các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan trong việc mang lại lợi nhuận từ vốn FDI của các doanh nghiệp Nhật Bản. Tại Malaysia, nguồn thu từ FDI của Nhật Bản cũng theo thống kê đã giảm khoảng 24% từ năm 2014 xuống 167,5 tỷ yen trong năm 2016.

Một số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính đến cuối tháng 5/2017, Nhật Bản tiếp tục là đầu tư vốn FDI tại VN lớn thứ 2, sau Hàn Quốc. Cụ thể, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 4,41 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,94 tỷ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,23 tỷ USD, chiếm 10,21% tổng vốn đầu tư.

Trước đó, năm 2014, Nhật đã tụt hạng sau nhiều năm giữ vị trí quán quân với khoảng 2,05 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 5,87 tỷ USD của năm 2013. Đến năm 2015, tổng vốn đầu tư tiếp tục sụt xuống mức 1,84 tỷ USD và chỉ thực sự tăng trở lại trong quý II/2017.

Chia sẻ

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A