Nỗi khổ nhà thầu

Việc thi công xây dựng các công trình không phải lúc nào cũng được thực hiện theo đúng bản vẽ, thiết kế ban đầu đã được các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư phê duyệt.

Đặc biệt, thi công các công trình hạ tầng ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có địa hình, địa chất khó khăn phức tạp, trong quá trình thi công phải điều chỉnh lại thiết kế của một vài hạng mục công trình là chuyện thường xuyên.

Tuy nhiên, thời gian qua các công trình xây dựng trên địa bàn do phần lớn các đơn vị Tư vấn Khảo sát Thiết kế đa phần ở những địa phương khác như Hà Nội và một số tỉnh khác… Bởi vậy, mỗi khi có những hạng mục cần điều chỉnh lại thiết kế để phù hợp với địa hình, địa chất đảm bảo chất lượng công trình, cần đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế điều chỉnh. Nhưng thời gian qua, mỗi khi nhà thầu đề nghị điều chỉnh thiết kế phải chờ đợi rất mất thời gian. Có những công trình phải dừng thi công đến gần cả tháng trời chờ đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế đến để phối hợp điều chỉnh. Ở địa bàn miền núi thời tiết khắc nghiệt, việc chậm chễ của đơn vị tư vấn thiết kế dẫn đến nhà thầu không chủ động được thời gian thi công. Vào mùa mưa lũ công trình không thi công được không chỉ làm chậm tiến độ công trình, còn ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhà thầu do các chi phí nhân công, nguyên vật liệu… bị đội lên rất cao.

Để thi công công trình đảm bảo đúng dự kiến, chúng tôi mong muốn chủ đầu tư đề nghị các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế tích cực hợp tác với chủ đầu tư mỗi khi công trình cần điều chỉnh thiết kế, giúp nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, tạo được uy tín và nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

Chia sẻ