Cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng chè

Hiện nay, ngành chè của Việt Nam chủ yếu là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng chè chưa được các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức.

Trong khi các doanh nghiệp ngành chè kiểm soát rất chặt chẽ từ khâu cây giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật… cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm chè thì nhiều hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ đa phần vẫn sản xuất thủ công, không thể kiểm soát được việc sử dụng không đúng cách cũng như không rõ nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng chè an toàn, chè sạch và chất lượng chè không cao.

Để nâng cao chất lượng chè đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu, chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm hướng đến sản xuất chè sạch, chè an toàn, chè chất lượng. Đồng thời, các ban ngành cần đồng hành cùng người dân đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như kiểm soát chặt chẽ vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để đảm bảo sự công bằng cho người dân, doanh nghiệp sản xuất cũng như bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và hướng tới thị trường xuất khẩu.n

Chia sẻ