Cần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Với việc hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Tuy nhiên, để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt tại các tỉnh lẻ, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thiết thực hơn.

Với việc hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp theo đó cũng dần được hình thành, hướng tới mục tiêu quốc gia khởi nghiệp với khởi nghiệp sáng tạo là trung tâm. Tuy nhiên, để thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt tại các tỉnh lẻ, như Bắc Giang, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua các hình thức như tư vấn hoạt động kinh doanh, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh với lãi xuất ưu đãi; hỗ trợ mặt bằng sản xuất…

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục phải cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc mạnh dạn giao việc cho các doanh nhân trẻ đảm nhận, để các doanh nghiệp nâng cao năng lực của mình.

Cùng với đó, các cấp chính quyền trong tỉnh cần quan tâm, tôn vinh các doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc nhằm động viên các doanh nghiệp tự tin trong kinh doanh.

Chia sẻ