Thứ Bảy, Tháng Một 19, 2019
Chuyên nghiệp hoá HĐQT doanh nghiệp gia đình

Chuyên nghiệp hoá HĐQT doanh nghiệp gia đình

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt của Hội đồng quản trị (HĐQT). Tuy nhiên, với các doanh nghiệp gia đình (DNGĐ), thì đây hoàn toàn không phải là điều đơn giản.

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của một doanh nghiệp, đại diện cho ĐHĐCĐ đưa ra những quyết định chiến lược cũng như mọi vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp. Các quyết định của HĐQT ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, có một HĐQT chuyên nghiệp để chèo lái con tàu doanh nghiệp vượt qua những sóng gió của thương trường là một điều tối quan trọng.

p/Để các DNGĐ hướng tới chuyên nghiệp hóa HĐQT, luôn cần tới các quy định pháp lý và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến.p/Ảnh: S.T
Để các DNGĐ hướng tới chuyên nghiệp hóa HĐQT, luôn cần tới các quy định pháp lý và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến. /Ảnh: S.T

Để các DNGĐ hướng tới chuyên nghiệp hóa HĐQT, luôn cần tới các quy định pháp lý và áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến. Ảnh: S.T

Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các DNGĐ vẫn chưa chú trọng nhiều đến tính chuyên nghiệp hóa HĐQT. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở cơ cấu quản trị của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện Chủ tịch HĐQT vẫn kiêm Giám đốc điều hành và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chưa có sự tách biệt rõ giữa chủ sở hữu và người quản lý. Xét trên khía cạnh nào đó, thực tế này tuy cũng mang lại những ưu điểm và thuận lợi nhất định, nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về mặt quản trị khi quyền lực công ty tập trung vào tay một hoặc một số cổ đông.

Theo các chuyên gia, để thúc đẩy các DNGĐ hướng tới chuyên nghiệp hóa HĐQT, luôn cần tới vai trò của các quy định pháp lý cùng với việc áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn nằm ở phẩm chất và quan điểm của bản thân các thành viên HĐQT trong gia đình về vai trò, vị thế và trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp, cổ đông và các bên có liên quan một cách chuyên nghiệp, độc lập nhất.

Để rộng đường bàn thảo sâu hơn về vấn đề này, chương trình CEO – Chìa khóa thành công đã đưa lên sóng chủ đề “DNGĐ– Chuyên nghiệp hóa HĐQT”. Chương trình đề cập đến câu chuyện của một DNGĐ sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm chế biến. Sau 25 năm phát triển ổn định, đến nay, doanh nghiệp đang chuẩn bị các bước để lên IPO. Cùng thời điểm đó, doanh nghiệp cũng bắt tay hợp tác chiến lược với một với đối tác đến từ châu Âu. Họ chấp thuận kế hoạch IPO của doanh nghiệp, nhưng yêu cầu HĐQT cần chuyên nghiệp hơn, cụ thể nhất là bổ sung thành viên độc lập vào HĐQT. Bản thân CEO cũng nhận thấy, để doanh nghiệp có thể chuyển sang một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn thì đó là yếu tố cần thiết.

Tuy nhiên, khi CEO đề xuất vấn đề này thì đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các cổ đông, nhất là việc bổ sung nhân sự cấp cao vào HĐQT…

Tham gia chương trình là sự có mặt của ông Tạ Quốc Đạt – Tổng Giám đốc CTCP TAKUDA. Trong vai trò là CEO, ông Đạt đã đưa ra nhiều luận điểm vững chắc để bảo vệ quan điểm của mình. Theo dó, ý kiến của ông Tạ Quốc Đạt đã nhận được sự đồng tình của không ít khán giả fanpage Chương trình.

Chia sẻ