Theo kế hoạch, đầu tháng 10/2017 đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống. Tuy nhiên, phương án này một lần nữa có nguy cơ “lỗi hẹn” ...

“Hiện nay để hoàn thiện đầu tư một dự án nông nghiệp, DN phải trải qua khoảng 40 thủ tục hành chính các loại”. Đó là thông tin mà ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ ...

UBND TP. Hải Phòng vừa có Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 ...

Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng (DITP) với sự có mặt của Công ty CP Trung Nam trực thuộc Trung Nam Group đang có những bước tiến thần tốc để “đón” ...

Ưu thế về môi trường đầu tư kinh doanh cùng với việc ký kết các FTA, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã khiến Việt Nam trở thành "thỏi nam châm" thu hút các ...

Được đóng mới với giá hơn 15 tỷ đồng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, kèm theo đó là biết bao ước mơ, khát vọng, nhưng tàu vỏ thép thu mua hải sản của ngư dân ...

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) vừa trình bày, bảo vệ trước lãnh đạo thành phố Hải Phòng về ý tưởng và phương án kiến trúc 3 cây ...

Coca-Cola Việt Nam vừa công bố đã chính thức hoàn thành gói đầu tư 300 triệu USD cho các dự án mở rộng tại Việt Nam giai đoạn từ 2013-2016. Cột mốc đánh dấu ...

Cùng với quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty lớn và sự lớn mạnh dần của các doanh nghiệp tư nhân, hoạt động M&A dự ...

Công ty thực phẩm lớn nhất của Hàn Quốc vừa cho biết sẽ đầu tư 70 tỷ won (tương đương 63 triệu USD) tại Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất bánh ...

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A