Lần đầu tiên, một cuộc thi gameshow thuần Việt dành riêng cho biểu diễn nghệ thuật xiếc và công phu được tổ chức trên truyền hình Vĩnh Long do Trà thanh nhiệt Dr Thanh ...

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc không định giá thương hiệu khi định giá DN là điều bất hợp lý. Trong tất cả các thương vụ sáp nhập hoặc mua bán công ty thì ...

Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Vinasun mới đây cho thấy doanh số của Vinasun đã sụt giảm nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là sự cạnh tranh ...

Sau 8 năm chìm trong khủng hoảng, Interfood bắt đầu có lãi đều đặn trở lại. Lợi nhuận của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu trà bí đao Wonderfarm đã tăng 145% trong năm ...

“Tập trung phát triển bền vững luôn là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam”. Đây là nhận định của TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ...

Theo PwC, nhượng quyền thương hiệu được đánh giá là xu hướng kinh doanh bùng nổ năm 2016, 2017. Nhiều chuyên gia đã so sánh việc nhượng quyền thương hiệu (franchise) giống như đang mở ...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh thông điệp này trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần ...

Nhiều hoạt động kinh doanh có tín hiệu tích cực trở lại, "Vua tôm" Minh Phú sắp đưa cổ phiếu MPC trở lại sàn chứng khoán sau 2 năm vắng bóng. Ác mộng 2015 Được mệnh ...

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Doksuri) – đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp và sẽ tiếp tục mạnh lên, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có ...

“Hiện nay để hoàn thiện đầu tư một dự án nông nghiệp, DN phải trải qua khoảng 40 thủ tục hành chính các loại”. Đó là thông tin mà ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ ...

Vendor: Cisco Exam Code: 210-451 Exam Name: Understanding Cisco Cloud Fundamentals Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Which option is one essential 210-250 dumps characteristic of Cloud computing? A. It must use virtualization. B. It must provide load balancing services. C. It must provide on-demand self service. D. It must run on open source software. Correct Answer: C

QUESTION 2 Which Cloud service model is appropriate 210-255 dumps for a physical data center move to the Cloud? A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Compute as a Service D. Software as a Service Correct Answer: A

QUESTION 3 What is an invalid Cloud deployment model? A. distributed B. private C. community D. hybrid Correct Answer: A

QUESTION 4 Which two options are benefits of the Cisco 200-150 dumps InterCloud Solution? (Choose two.) A. enforces standardization on a single hypervisor product B. provides self service for hybrid resources C. management of heterogeneous SAN solutions D. secure connectivity between public and private Clouds Correct Answer: BD

QUESTION 5 Which option contains server hardware identifiers, firmware, state, configuration, and connectivity characteristics? A. pools B. policies C. service profiles D. resource groups Correct Answer: C

QUESTION 6 Which two technologies support 200-155 pdf running Linux and Windows virtual machines? (Choose two.) A. KVMB. LXD C. Docker D. Microsoft Hyper-V Correct Answer: AD

QUESTION 7 Which of the following best describes the order of operations of FCoE Initialization Protocol? A. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery, FC Command B. VLAN Discovery, FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery C. FCF Discovery, PLOGI Discovery, FLOG I/F Discovery D. VLAN Discovery, FCF Discovery, FLOG I/F Discovery Correct Answer: D

QUESTION 8 Which option is an open and extensible southbound 300-160 dumps protocol that supplies policy directly to data center networks? A. OpFlex B. vPath C. VM-FEX D. OpenDaylight Correct Answer: A

QUESTION 9 Which two descriptions of VXLAN are true? (Choose two.) A. The VXLAN Identifier space is 24 bits. B. VXLAN uses the Internet Protocol as the transport medium. C. VXLAN adds 24 bytes of overhead to each packet. D. VXLAN is primarily designed for small environments. Correct Answer: AB

QUESTION 10 Which of the following is a feature that improves 300-165 dumps the performance of software applications that run on the Cisco UCS servers in a data center by bypassing the kernel when sending and receiving networking packets? A. A, vPath B. VM-FEX C. usNIC D. VMware PassThrough Correct Answer: C

QUESTION 11 What are two characteristics of a LUN? (Choose two.) A. A LUN must be fully comprised of one physical disk B. A LUN handles file system creation C. A LUN can be comprised of multiple physical disks D. A LUN is a unique identifierCorrect Answer: CD QUESTION 12 Refer to the command line display 300-170 dumps below: vsan database vsan 1000 name FCoE vlan 1000 fcoe vlan 1000 int e1/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1000 no shut int vfc10 bind interface e1/1 switchport trunk allowed vsan 1000 no shut On which line does the error occur that prevents FCoE from 300-175 dumps operating correctly in a Cisco Nexus switch? A. fcoe vlan 1000 B. switchport trunk allowed vsan 1000 C. int vfc10 D. bind interface e1/1 Correct Answer: A