Chủ Nhật, Tháng Bảy 12, 2020
Hải Phòng cần quan tâm hơn đến liên kết logistics

Hải Phòng cần quan tâm hơn đến liên kết logistics

Tại Hải Phòng hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động phân mảnh, liên kết yếu, chú trọng phát triển cơ sở vật chất mà chưa quan tâm nhiều đến xây dựng hệ thống liên kết chuỗi.

Hệ thống đối tác toàn cầu tin cậy chất lượng nhằm cung cấp được các dịch vụ chuyên sâu hơn. Sự khuyến khích của thành phố đã có, tuy nhiên cần có động viên thiết thực như ưu tiên doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào các dự án của nhà nước, cũng như thay đổi tư duy của bộ máy công chức hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nhiều hơn.

Theo tôi, để nâng tầm hệ thống logistics của Hải phòng cần có những cải cách mạnh mẽ về mặt hành chính, thủ tục để hỗ trợ, động viên và thúc đẩy các doanh nghiệp Hải Phòng mạnh dạn đầu tư kinh doanh, liên kết với nhau, tạo hiệu quả thực chất của hiệp hội chuyên ngành, hệ thống quy hoạch hạ tầng cần đồng bộ có tính kết nối, cập nhật và truyền thông các công trình và dự án logistics thành phố dự kiến đầu tư, kêu gọi và ưu tiên các doanh nghiệp nội địa đủ năng lực đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics, hỗ trợ phát triển các ứng dụng CNTT cho ngành logistics, khuyến khích các doanh nghiệp vươn khơi, chinh phục thị trường trong và ngoài nước thông qua các biện pháp cụ thể, thiết thực.

Chia sẻ