Chủ Nhật, Tháng Bảy 12, 2020
Chính sách thuế làm mất thời gian của doanh nghiệp

Chính sách thuế làm mất thời gian của doanh nghiệp

Khách hàng của công ty Tư vấn xây dựng Bắc Kạn chủ yếu là các Ban quản lý dự án của các sở, ban ngành của tỉnh, huyện. Chính vì vậy, các dự án gần như 100% sử dụng vốn ngân sách.

Theo quy định, khi nghiệm thu sản phẩm bắt buộc phải kê khai thuế. Tuy nhiên, khi công ty chúng tôi kê khai một cấp phê duyệt rồi nhưng ngân sách nhà nước không có ngay nên thanh toán kéo dài mỗi năm một ít.

Có những dự án công ty thực hiện từ 2005 nhưng đến nay vẫn chưa xong, doanh nghiệp hàng năm lại phải đi xác minh, cuối năm phải chốt công nợ. Kê khai thuế kéo dài suốt 13 năm. Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư là Giám đốc Ban quản lý dự án có khi thay 2,3 người, kế toán trưởng cũng thay vài lần nên để hoàn thiện các thủ tục rất khó khăn. Mỗi năm công ty làm xác nhận nhà nước chưa thanh toán hết, rồi cơ quan thuế lại sang kiểm tra nên mất rất nhiều thời gian.

Chưa kể, ngay cả khi kê khai thuế đã xong nhưng trong thời gian đó rất nhiều cơ quan thanh tra tỉnh, sở xây dựng thanh tra xây dựng của các bộ… đến làm việc. Mỗi lần lại điều chỉnh số liệu quyết toán, điều chỉnh số liệu thuế nên tiếp tục mất thời gian.

Chúng tôi rất mong muốn chính sách trong việc thu thuế đối với các sự dự án ngân sách được đơn giản hóa, giảm bớt thời gian của doanh nghiệp.

Chia sẻ