Thứ Sáu, Tháng Bảy 10, 2020
Phí bảo lãnh vay vốn quá cao

Phí bảo lãnh vay vốn quá cao

Được biết, từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại (NHTM).

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ra Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg về quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, hiện nay tại tỉnh Bắc Kạn, để tiếp cận được nguồn vốn đầu tư dự án, các doanh nghiệp vẫn phải mất phí cao khi làm bảo lãnh ngân hàng. Ví dụ, doanh nghiệp muốn tiếp cận 100 triệu đồng vốn vay thì phải chi từ 15-20 triệu đồng cho phí làm bảo lãnh… Với chi phí cao như vậy thì doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn sẽ không mang lại hiệu quả trong đầu tư.

Thực tế doanh nghiệp như chúng tôi chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, để duy trì hoạt động thì vay vốn ngân hàng chính. Một phần do năng lực doanh nghiệp còn yếu, một phần do các công trình xây dựng vốn nhà nước, doanh nghiệp đều phải chủ động ứng vốn trước mới đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các ngân hàng TMCP thẩm định điều kiện đúng, đủ nhưng cũng cần giảm bớt phí bảo lãnh, rút ngắn các thủ tục hành chính, công khai minh bạch để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Chia sẻ