Thứ Năm, Tháng Bảy 9, 2020
Mong địa phương hỗ trợ doanh nghiệp miền núi giải phóng mặt...

Mong địa phương hỗ trợ doanh nghiệp miền núi giải phóng mặt bằng

Chính quyền cần đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là về công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng.

Do đặc thù các tỉnh miền núi phía Bắc, nhà nước thực hiện giao đất giao rừng cho người dân canh tác sản xuất, nên khi các nhà đầu tư vào tiếp cận đất đai, công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân rất nhiều gặp khó khăn. Nhà đầu tư vừa phải trả chi phí thuê đất, vừa trả chi phí đền bù tài sản trên đất, cây cối hoa màu với chi phí rất cao, do đó tăng kinh phí đầu tư, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Hơn nữa, các cấp chính quyền thực hiện tuyên truyền người dân còn rất hạn chế, chủ yếu để doanh nghiệp tự đứng ra thỏa thuận. Tình trạng người dân cản trở, không hợp tác với doanh nghiệp còn phổ biển, khiến nhiều dự án bị treo… Điển hình như các dự án đầu tư nhà máy thủy điện tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng… của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 1.

Theo tôi, khi các địa phương đã rải thảm đỏ thu hút đầu tư và các doanh nghiệp đã muốn đầu tư tại địa bàn thì các cấp, các ngành với chức năng quản lý nhà nước cần đồng hành cùng doanh nghiệp. Nhất là về công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng.

Chia sẻ