Sợ nhất “cắt khúc” chủ trương

Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới Đông Bắc được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển một số loại cây ăn quả đặc sản như: na, quýt, hồng, cam đường canh…

Tuy nhiên, hiện nay, một số cơ quan thực thi chính sách chưa thực sự quan tâm thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền. Các chủ trương, chính sách ban hành ở trên thì đồng bộ, ở dưới thực thi thì “cắt khúc”, phiền hà.

Công ty Du lịch Nông nghiệp Việt đang muốn đầu tư mở rộng quy mô nhưng việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư nông nghiệp đang rất khó khăn, thủ tục còn rườm rà nên rất nản.

Để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư phát triển nông nghiệp các ngành, đơn vị liên quan cần sâu sát hơn nữa thì doanh nghiệp mới có cơ hội phát triển.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Nông nghiệp Việt

Chia sẻ