Định giá đấu thầu cần sát thực tế

Doanh nghiệp chúng tôi chủ yếu thi công các dự án thủy điện, hệ thống truyền tải điện. Hiện tại các dự án đều được đấu thầu, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, việc đưa ra giá của nhà nước thực sự chưa sát với thực tiễn, giá đưa ra rất thấp với yêu cầu thực tế triển khai công việc.

Đã có không ít doanh nghiệp xây lắp nhỏ vì thiếu việc chấp nhận bỏ giá thấp để trúng thầu, nhưng đến khi thi công không đạt chất lượng công trình nên dự án bị đình trệ.

Việc đấu thầu các dự án một cách công khai minh bạch là rất cần thiết, để đảm báo tính công bằng, hạn chế thất thoát. Tuy nhiên, việc định giá thì cần phải đi sát thực tế, từ giá nhân công, đền bù, giải phóng mặc bằng… rất khác với trước.

Ông Phạm Lạp – Phó TGĐ Công ty cổ phần Sông Đà 11

Chia sẻ