Thiếu thị trường ý tưởng cho startup

Ở Việt Nam đang khá mở cho loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, môi trường khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam cũng chỉ mới ở mức “tạm ổn”.

Trong bối cảnh thị trường startup Việt Nam ngày càng đa dạng, Chính phủ đã có những nỗ lực đang kể để thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển lớn mạnh hơn, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế từ khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp với các kênh đầu tư mới và hành lang pháp lý “chuẩn”.

Ở Việt Nam đang khá mở cho loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, môi trường khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam cũng chỉ mới ở mức “tạm ổn”. Tuy nhiên thực tế, có nhiều ý tưởng tốt nhưng ra không biết bán cho ai, không có thị trường tiêu thụ.

Điều này đang làm hạn chế những bạn trẻ phát triển khả năng sáng tạo.

Khánh Linh ghi

Chia sẻ