“Mở lòng” và dám đón nhận “làn sóng mới”

Từ trước đến nay các doanh nghiệp Việt Nam đa số nằm trong vùng an toàn, nên khi có cơ hội mở rộng họ thường rất e dè.

Nhưng thực chất là các doanh nghiệp của chúng ta lại không biết rằng, khi các chuỗi cung ứng nước ngoài vào Việt Nam họ sẽ không bao giờ yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng được ngay mọi yêu cầu khắt khe, mà họ sẽ có sự hỗ trợ nhất định. Vì vậy, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt phải biết tự mở lòng và dám đón nhận làn sóng này thì mới thành công được.

Theo tôi được biết, hiện nay chưa tới 20% doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, bản thân các doanh nghiệp Việt phải có mong muốn tự thân, đừng sợ hãi, dám chấp nhận rủi ro để quốc tế hóa.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng đại diện Apex Tool Group tại Việt Nam

Chia sẻ