Nông sản cần có mã vùng, mã xưởng

Chính phủ cũng cần vào cuộc để đẩy nhanh các văn bản hướng dẫn và thực hiện việc xây dựng mã vùng trồng, mã xưởng.

Doanh nghiệp không thể làm được mã vùng trồng, mã xưởng sản xuất… để có tem truy xuất nguồn gốc. Trong khi, người nông dân chưa có động lực để tự giác đầu tư vì chẳng cần đầu tư thì họ vẫn bán được hàng. Do đó Nhà nước cần sát sao và quan tâm hơn nữa về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần vào cuộc để đẩy nhanh các văn bản hướng dẫn và thực hiện việc xây dựng mã vùng trồng, mã xưởng. Quản lý chặt chẽ việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên lưu thông và xuất khẩu nhằm đảm bảo công bằng, tránh làm giả xuất xứ nông sản (giả mã vùng, mã xưởng) thì mới có thể thúc đẩy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực – Chủ tịch Công ty Bagico Bắc Giang (Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam)

Chia sẻ