Cafe doanh nhân

Không để than “bao cấp” điện

Không để than “bao cấp” điện

Cafe doanh nhân   |   26/11/2020, 02:00

Các doanh nghiệp ngành than muốn được “mở cửa” xuất khẩu các loại than tốt trong nước chưa dùng hoặc dùng không hết.

Tìm lối đi cho nông sản xuất ngoại

Tìm lối đi cho nông sản xuất ngoại

Cafe doanh nhân   |   12/11/2020, 02:00

Xuất khẩu nông sản ra thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID -19 không phải chỉ doanh nghiệp Việt làm, các nước khác cũng đẩy mạnh, nên cạnh tranh là rất lớn.

Chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ

Chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ

Cafe doanh nhân   |   10/11/2020, 02:00

Trọng tâm của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ thông minh, mà nằm ở yếu tố chuyển đổi về con người, về tư duy và về văn hóa của một doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nỗ lực cùng Chính phủ

Doanh nghiệp nỗ lực cùng Chính phủ

Cafe doanh nhân   |   01/11/2020, 15:51

Trước những nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp tại TP. HCM đang tận dụng cơ hội “đặc biệt” COVID để thưc hiện việc chuyển đổi số.