Cafe doanh nhân

Cần chương trình hành động để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cafe doanh nhân   |   14/10/2020, 03:00

Cần có những chương trình hành động cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đó dành sự quan tâm đúng mức đến doanh nghiệp và người lao động yếu thế.

Trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam nói chung, cộng đồng Doanh nhân Việt Nam nói riêng, có lẽ khát vọng làm giàu cho bản thân và làm cho đất nước thịnh vượng, hùng cường luôn là khát vọng cháy bỏng, không ngừng.

Doanh nhân Việt Nam hiện nay là một cộng đồng rất đa dạng, hình thành nhiều giai cấp tầng lớp trong xã hội, nhưng có một mục đích chung là làm giàu chính đáng,  làm ra thật nhiều của cải vật chất cho xã hội.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại VN Đà Thành

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại VN Đà Thành.

Trong những năm qua, những đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân cho nền kinh tế là không nhỏ. Không chỉ đóng góp lớn vào GDP của quốc gia mà còn đang góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động trong phạm vi cả nước.

Đội ngũ Doanh nhân đã góp phần hình thành phong cách sống sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro, có chí làm giàu, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Doanh nhân giàu có, thành đạt trở thành mục tiêu, khát vọng phấn đấu của nhiều người, nhất là giới trẻ.

Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  đất nước. Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, sự phát triển và đóng góp của doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển đất nước là chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, nhất là các điểm nghẽn trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chính vì những tồn tại nói trên, cộng đồng doanh nhân kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm xem xét:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển đất nước. 

Thứ hai, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hơn nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thứ ba, nên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước để có những quyết sách tốt nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Thứ tư, các bộ, ngành TW, đặc biệt là các địa phương cần có những chương trình hành động cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đó dành sự quan tâm đúng mức đến doanh nghiệp và người lao động yếu thế, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quan tâm xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh hơn, thuận lợi hơn, không đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ năm, phải công bằng, đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân. Nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân (theo tinh thần nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII).

Thứ sáu, Chính phủ và các cấp chính quyền luôn có sự đồng hành và không để cho các doanh nghiệp đơn độc. Việc quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước luôn cùng chung nhịp thở với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, chia sẻ và hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Cần chương trình hành động để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại chuyên mục Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận