Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Trợ lực doanh nghiệp tư nhân Việt cất cánh

Trợ lực doanh nghiệp tư nhân Việt cất cánh

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   06/03/2021, 05:15

Những giải pháp để kinh tế tư nhân có thể thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, làm thế nào để hiện thực hoá những vấn đề mang tính cốt lõi thông qua...

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng tìm đường vượt khó

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng tìm đường vượt khó

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   04/03/2021, 06:56

Do ảnh hưởng của Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng đang gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đang xoay xở tìm mọi...

Hỗ trợ về tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ về tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   03/03/2021, 06:26

Làn sóng Covid-19 lần thứ 3 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.

Tiếp sức doanh nghiệp tư nhân phát triển

Tiếp sức doanh nghiệp tư nhân phát triển

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   02/03/2021, 08:42

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế nhiều nước giảm tăng trưởng, ở nước ta, số lượng doanh nghiệp (DN) nội đăng ký thành lập mới vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, số...

Doanh nghiệp kỳ vọng cải cách môi trường kinh doanh

Doanh nghiệp kỳ vọng cải cách môi trường kinh doanh

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   28/02/2021, 06:18

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện các rào cản về điều kiện kinh doanh vẫn còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo; khác biệt trong quy định pháp luật vẫn chưa có phương...

Xây dựng giá trị bền vững trong doanh nghiệp trẻ

Xây dựng giá trị bền vững trong doanh nghiệp trẻ

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   25/02/2021, 08:23

Vượt lên trên các mô hình kinh doanh và tư duy truyền thống, các doanh nghiệp khởi nghiệp đang có nhiều đột phá để tạo dựng cơ nghiệp. Trò chuyện với các doanh chủ này...