Nhân vật

Nghệ thuật quản trị của Rockefeller

Nghệ thuật quản trị của Rockefeller

Nhân vật   |   18/09/2021, 03:24

Nghệ thuật quản trị của vua dầu lửa John Davison Rockefeller Sr khá đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả, giúp tập đoàn Standard Oil từng “nổi đình nổi đám” một thời gian...

Thủ lĩnh tinh thần của Huawei

Thủ lĩnh tinh thần của Huawei

Nhân vật   |   17/09/2021, 03:00

Nhậm Chính Phi đã được mô tả là “thủ lĩnh tinh thần” của Huawei, nhưng ông nói thà rằng mình bị lãng quên...

Giấc mơ Vua Cua

Giấc mơ Vua Cua

Nhân vật   |   12/09/2021, 03:26

Với nhiều người quen biết, chị Đoàn Thị Anh Thư là một người bạn doanh nhân đặc biệt. Không phải bởi chị thuộc cộng đồng LGBT, mà đơn giản chị kinh doanh thực tế, biết...

"Bầu Kiên" sa cơ vì.... vàng

"Bầu Kiên" sa cơ vì.... vàng

Nhân vật   |   11/09/2021, 03:00

Vàng đã đẩy Bầu Kiên đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Và khi sai lầm đó chất thành núi, vàng đã dẫn lối ông tới các hành vi phạm pháp.