Cafe doanh nhân

Những cải cách đổi mới của Nhà nước cần phải được tăng tốc

Cafe doanh nhân   |   13/10/2020, 04:00

Muốn đất nước hùng cường phải có các doanh nghiệp hùng cường, khát vọng đó phải luôn cháy bỏng cùng với khát vọng về một quốc gia, một dân tộc phồn vinh.

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, xu thế toàn cầu hóa và tiếp cận công nghệ kỹ thuật số, khát vọng tự cường dân tộc lại được ý thức một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Nhưng nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu của nền kinh tế còn đang hiện hữu. Để bắt kịp tiến độ cùng các quốc gia khác trong tiến trình phát triển, đòi hỏi chúng ta phải biết nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức, nếu không sẽ không bắt kịp sự phát triển của thời đại.

vx

Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam,  Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái.

3 thập kỷ qua, kể từ khi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ doanh nhân Việt Nam - những người lính thời bình đoàn kết qua VCCI luôn cháy trong mình khát vọng vươn lên không ngừng, đã vượt qua mọi “bão táp mưa sa”, doanh nhân đã dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám xông pha để hoàn thành sứ mệnh của mình, góp phần đưa đất nước thoát nghèo.

Hiện tại về chất lượng, doanh nghiệp chúng ta chưa đạt mức trung bình trong tương quan với ASEAN, năng lực doanh nghiệp theo xếp hạng cũng mới chỉ ở hạng trung bình. Công nghệ và năng suất lao động còn thấp. Nhưng muốn đất nước hùng cường phải có các doanh nghiệp hùng cường, khát vọng đó phải luôn cháy bỏng cùng với khát vọng về một quốc gia hùng cường, một dân tộc phồn vinh. Vì vậy nâng cấp doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu bức thiết.

Các doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển trong đó coi phát triển bền vững là nền tảng, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số là động lực. doanh nghiệp phải quốc tế hóa và số hóa để trở thành công dân có trách nhiệm và tham gia có hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII sắp được tổ chức, đang được kỳ vọng sẽ mở ra những chân trời mới để thúc đẩy cải cách thể chế đưa đất nước vượt lên xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập trên nền tảng tư tưởng kinh tế của Bác Hồ, phù hợp với xu thế thời đại và yêu cầu của giai đoạn mới. Chúng tôi hy vọng Đại hội Đảng toàn quốc XIII sẽ thúc đẩy làn sóng cải cách lần thứ 2, tạo hệ sinh thái cho sự nở rộ các doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo.

Doanh nghiệp, doanh nhân kỳ vọng Đại hội XIII sẽ tập trung giải quyết 3 điểm chính về thể chế, nguồn lực và hạ tầng để chuyển hóa thành 3 đột phá chiến lược thực sự phục vụ cho yêu cầu phát triển. Cùng với hai yếu tố là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa tinh thần, khơi dậy ý chí khát vọng, tự hào của mỗi con người Việt Nam như những mũi đột phá, mở cho đường cho doanh nghiệp doanh nhân.

TS Vũ Tiến Lộc, Đại diện các Hiệp doanh nghiệp, lãnh đạo VCCI đánh trống phát động và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.

TS Vũ Tiến Lộc, Đại diện các Hiệp doanh nghiệp, lãnh đạo VCCI đánh trống phát động và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.

Nhà nước thực sự đóng vai trò giúp đỡ và kiến tạo, giới doanh nghiệp doanh nhân là lực lượng chủ thể làm nên nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng của quốc gia. Đổi mới thể chế và nâng cấp doanh nghiệp phải là hai nhiệm vụ song hành trong thời gian tới.

Để đất nước bứt phá, vượt lên, hơn lúc nào hết những cải cách đổi mới của Nhà nước cần phải được tăng tốc, kiên trì gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đang gây phiền hà cho người dân, cho doanh nghiệp. Mong thiết lập một thể chế phù hợp, bền vững, có khả năng giải phóng sức lao động và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân, huy động được mọi nguồn lực. Xây dựng một cấu trúc xã hội bền vững, đoàn kết và đồng thuận, tự nguyện trên cơ sở kế thừa và phát huy được tối đa tiềm năng và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các cơ quan quản lý Nhà nước cần kiểm soát có hiệu quả quyền lực, tránh lạm dụng quyền lực công, đụng chạm đến tài sản và lợi ích của doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng các cán bộ công quyền sử dụng quyền lực mềm để hù dọa doanh nghiệp mỗi khi doanh nghiệp có sai sót hay chỉ là bất đồng.

Cải cách triệt để thủ tục hành chính, thuế, giấy phép, trong đó việc áp dụng công nghệ, quy trình tinh giản thủ tục, xóa bỏ các trở ngại liên quan đến quy hoạch, nhất là tiếp cận đất đai, mặt bằng SX, thủ tục xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh do tham nhũng tiêu cực hoặc do trình độ yếu kém.

Cần có các chính sách và thiết lập cơ chế ưu đãi tài chính tốt hơn, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm như ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, sản xuất thông minh, bảo vệ môi trường, khuyến khích các doanh nghiệp FDI và cả doanh nghiệp nội địa liên kết với nhau trong việc hình thành chuỗi giá trị.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Những cải cách đổi mới của Nhà nước cần phải được tăng tốc tại chuyên mục Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Bình luận