Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Từ 1.3, doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn, giảm thuế

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   26/02/2021, 08:10

Những doanh nghiệp khoa học công nghệ đáp ứng các điều kiện sẽ được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với DN khoa học và công nghệ (KH-CN) quy định tại Nghị định số 13/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.3.

Theo đó, DN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN phải có doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hằng năm (doanh thu được tạo ra từ dịch vụ mới).

DN sẽ được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận DN KH-CN. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận DN KH-CN thì năm đầu tiên DN được miễn thuế, giảm thuế tính từ năm thứ tư…

Bình luận